tirsdag 23. desember 2008

Etter fem dagar heime i Sykkylven og i Volda er det ikkje så mange ting som gjenstår. Vi har arbeidd kvar for oss med mange forskjellige oppgåver som vi ikkje har hatt høve til å gjere før vi kom heim. No er det kveld, og eg er i alle høve klar for jul og julefeiring.

Dersom det er noko de lurer på er det berre å ta kontakt på fordidetervito@gmail.com, eller ringe oss!

Då gjenstår det berre å ønske alle saman God Jul!

Ingen kommentarer: